Min lokala hjälte

Badförbud på flera badplatser i Mälaren

Miljöförvaltningen avråder för bad vid Maltesholmsbadet och Ängbybadet. Resultaten från de senaste provtagningarna visade på otjänligt vatten.

Miljöförvaltningen kontrollerar regelbundet badvattnet i vid strandbaden i Stockholm. Prover från den 18 juli visar på för höga halter av bland annat enterokocker och förhöjda halter av e-colibakterier vid Maltesholmsbadet i Hässelby stand och vid den västra stranden vid Ängbybadet i Bromma.

Miljöförvaltningen kommer nu att följa upp resultaten med nya prover.

Så länge inga prover visar på ett bättre resultat kommer skyltar som informerar om att badvattnet är otjänligt att sitta uppe vid de två badplatserna som fick anmärkning.

Vid de andra badplatserna längs Mälaren i Hässelby-Vällingby och Bromma uppmättes inte för höga halter av ohälsosamma bakterier.