Badförbud på nya bryggorna

Det råder badförbud på de nya bryggorna i Årstaviken. Skyltar är på väg.

– Det är ju grymt, säger Anders Lötstedt som just tagit ett svalkande dopp med sina barn.

I våras lades två nya bryggor ut i Årstaviken. Ett efterlängtat inslag, skulle det visa sig. Anders Lötstedt och hans barn Allie, 7, och Ville, 4, tillhör dem som har badat där dagligen de senaste veckorna.

Men enligt Stockholms stad är det inga badbryggor utan solbryggor. Stegarna är inte badstegar utan livräddningsstegar, till för att man ska kunna ta sig upp om man trillar i vattnet. Faktum är att det råder badförbud på alla de nya bryggorna i Årstaviken. Skyltar om detta ska sättas upp inom kort.

– Det är ju grymt. Som att hala fram godispåsen och sedan inte bjuda, säger Anders Lötstedt.

Den östligaste av de nya bryggorna i Årstaviken ligger vid en strandremsa som är undantagen från badförbudet, men eftersom bryggan sträcker sig 20 meter ut i vattnet råder det ändå badförbud på den, förklarar Patrik Dahlin, projektledare på Exploateringskontoret. Gränsen går vid tio meter.

– Det går en stor farled alldeles utanför så det kan nog både vara farligt och dålig vattenkvalitet.

Vad händer om man ändå badar vid de här bryggorna?

– Teoretiskt sett kan man bötfällas, men i praktiken tror jag inte att det är någon som springer och kollar det där.

I Tanto var det badförbud tidigare, men folk badade ändå. Till slut gjorde staden helt om och anlade en officiella badplats med bojar som avgränsar mot båttrafiken.

Kan man tänka sig något liknande vid Årsta-bryggorna?

– Blir det ett stort tryck på att få det här som bad så kan man ju utreda det.

Initiativet kan komma antingen från politiskt håll, från tjänstemännen eller från allmänheten.

– De här bryggorna kom till för att kompensera att man hade tagit grönytor för att bygga bostäder. Man kan tänka sig att man skulle ta upp en sådan badplats som en annan sådan kompensationsåtgärd i samband med något framtida bygge.

För att det skulle bli en kommunal badplats så skulle man behöva utöka undantaget från badförbudet. Det kan kompliceras av det faktum att farleden är av riks­intresse för sjöfarten.