Badförbudet vid bryggor står fast

En Årstabo som vill att bad ska tillåtas vid bryggorna längs Årstaviken får nobben av stadsdelen.

Att sätta upp förbudsskyltar vid de populära solbryggorna längs Årstaviken är ”extremt löjligt”, skriver Årstabon i ett brev till förvaltningen.

I stället bör det utredas om man kan tillåta bad från bryggorna och dessutom satsa på att bygga ännu fler, anser skribenten.

”De räcker knappt till, så det vore mycket bra om fler kunde uppföras nästa år”.

Han menar också att större båtar aldrig kör nära bryggorna och att det därmed inte kan utgöra någon fara att ta ett dopp för dem som vill svalka sig.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om badförbudet vid bryggorna, som använts flitigt av stockholmarna under sommaren. Orsaken till förbudet är att Årstaviken är ett hamnområde.

En lösning skulle vara att anlägga ett strandbad i viken, anser Årstabon.

Men det är inte aktuellt, skriver förvaltningen i sitt svar.

Förutom att Årstaviken klassas som hamnområde finns det utlopp på flera platser längs stranden, där orenat avloppsvatten rinner ut tillsammans med regnvattnet när det regnar kraftigt.

Enligt förvaltningen är platsen därför inte lämplig som badplats.

Förra året avslog stadsdelsnämnden ett medborgarförslag om att anlägga ett nytt strandbad vid Årstavikens södra strand.

Att sätta upp skyltar om badförbud är extremt löjligt.