Badgäster kan få igen pengar

En dom i förvaltningsrätten gör att kommunen kan tvingas betala tillbaka delar av sommarens entréavgifter tiil badgästerna på Kvarnbadet.
En dom i förvaltningsrätten gör att kommunen kan tvingas betala tillbaka delar av sommarens entréavgifter tiil badgästerna på Kvarnbadet.
Köpte du säsongskort på Kvarnbadet i somras?

Nu kan kommunen tvingas betala tillbaka pengarna efter en dom i förvaltningsrätten.

Men Alliansen och oppositionen gör helt olika tolkningar av domen.

I mars beslutade fritidsnämnden i Vallentuna att entréavgiften på Kvarnbadet skulle höjas, med tio kronor för en vuxenbiljett och med 100 kronor för ett familjesäsongskort som landade på 900 kronor.

Jerri Bergström (S) opponerade sig och menade att det inte var ett beslut som fritidsnämnden hade rätt att fatta, utan att det borde tas av kommunfullmäktige.

Bakgrunden var ett politiskt rävspel.

– När Moderaterna ville höja avgifterna för föreningarna fick jag med mig Folkpartiet och Centern på att stoppa förslaget. Men på sittande möte fick vi höra att det inte var något som fritidsnämnden hade rätt att besluta om, trots att man alltid gjort det tidigare, säger Jerri Bergström.

Han blev förbannad och gav tillbaka med samma mynt.

– Då måste det gälla för Kvarnbadet också, sa han och överklagade beslutet om entréavgifterna till förvaltningsrätten eftersom han menade att fritidsnämnden överskridit sina befogenheter.

”Fritidsnämnden fattade sitt beslut i enlighet med den delegation som lämnats av kommunfullmäktige”, lydde svaret till domstolen från de ansvariga på kommunen.

Men det stämmer inte, enligt förvaltningsrätten som meddelade sin dom nyligen. Visst kan sådana beslut delegeras, men så hade inte skett i Vallentuna, åtminstone inte vad gäller Kvarnbadets entréavgifter. Förvaltningsrätten upphäver därmed kommunens beslut.

– Vad domen säger är att det inte fanns något beslut om att ta betalt. Då var det alltså gratis att bada på Kvarnbadet i somras och kommunen kan tvingas betala tillbaka entréavgifterna, säger Jerri Bergström.

Kommunens intäkter från Kvarnbadet är cirka 1,5 miljoner kronor om året.

– Som jag tolkar det måste man nu gå ut till allmänheten och informera om att avgifterna inte var giltiga och betala tillbaka till dem som har kvitton eller på annat sätt kan visa att de betalt entréavgift, säger han.

I onsdags hade fritidsnämndens arbetsutskott möte och domen delades ut till de närvarande.

– Jag har inte hunnit sätta mig in i domen än. Vad jag förstår har vi tre veckor på oss att överklaga, men vi har inte bestämt hur vi ska göra än, säger Lars Carlsson (C), ordförande i fritidsnämnden.

Kan kommunen tvingas betala tillbaka entréavgifter till badgästerna?

– I så fall är det ju bara mellanskillnaden mellan gamla avgiften och den nya, för det är ju den som har överklagats. Men det är en process som inte är aktuell ännu.

Hade fritidsnämnden befogenhet att besluta om avgifterna när de tidigare togs?

– Jag kan inte svara på den frågan, jag är ny som ordförande i fritidsnämnden.

I år tas beslutet om entréavgifterna på Kvarnbadet av kommunfullmäktige, som nu har tagit tillbaka beslutsrätten för alla avgifter och taxor.