Badgäster kan få pengarna tillbaka

Kvarnbadet i Vallentuna k r ut sitt slam rakt ut i en b ck i Vallentuna naturreservat. Folk klagar p skummande och f roreningar.
Vallentuna kommun kan tvingas betala tillbaka pengar till badgäster.
Köpte du säsongskort på Kvarnbadet i somras?

Nu kan Vallentuna kommun tvingas betala tillbaka pengarna efter en dom i förvaltningsrätten.

Men Alliansen och oppositionen gör helt olika tolkningar av domen.

Kvarnbadet är ett populärt tillhåll på sommaren, inte minst för Vallentunabor och Väsbybor. I mars förra året beslutade fritidsnämnden i Vallentuna att entréavgiften på Kvarnbadet skulle höjas, med tio kronor för en vuxenbiljett och med 100 kronor för ett familjesäsongskort som landade på 900 kronor.

Jerri Bergström (S) opponerade sig och menade att det inte var ett beslut som fritidsnämnden hade rätt att fatta, utan att det borde tas av kommunfullmäktige.

”Fritidsnämnden fattade sitt beslut i enlighet med den delegation som lämnats av kommunfullmäktige”, lydde svaret till domstolen från kommunen.

Men det stämmer inte, enligt förvaltningsrätten. Visst kan sådana beslut delegeras, men så hade inte skett i Vallentuna, åtminstone inte vad gäller Kvarnbadets entréavgifter.

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut.

– Vad domen säger är att det inte fanns något beslut om att ta betalt. Då var det alltså gratis att bada på Kvarnbadet i somras och kommunen kan tvingas betala tillbaka entréavgifterna till dem som har kvitton eller på annat sätt kan visa att de betalt entréavgift, säger Jerri Bergström.

Kommunens intäkter från Kvarnbadet är cirka 1,5 miljoner kronor om året.

Domen har delats ut till fritidsnämndens arbetsutskott. Den går att överklaga.

– Vi har inte bestämt hur vi ska göra än, säger Lars Carlsson (C) ordförande i fritidsnämnden.

Kan kommunen tvingas betala tillbaka entréavgifter till?

– I så fall är det ju bara mellanskillnaden mellan gamla avgiften och den nya, för det är ju den som har överklagats. Men det är en process som inte är aktuell ännu.