Badhusbeslut skjuts upp igen

Beslutet om renoveringen av Åkeshovs simhall skjuts än en gång upp. För många frågor är obesvarade, enligt politikerna.

På tisdagskvällens möte i stadens idrottsnämnd tas ett efterlängtat ärende upp för västerortsborna: Renoveringen av Åkeshovs simhall. Men beslutet väntas bli ett antiklimax.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om stadens simhallar som är i skriande behov av upprustning. Staden lade undan­ ungefär 500 miljoner för fyra hallar, men nästan halva budgeten gick åt redan vid renoveringen av den första: Farsta simhall.

Idrottsförvaltningen har tidigare utrett renoveringen av Åkeshov och har nu kommit med ett förslag som innebär en renovering för 311 miljoner kronor. I förslaget trycker man också hårt på att Nälsta utomhusbad borde överdäckas under renoveringstiden för att västerortsborna ska ha nog med plats för bad och simundervisning.

Men trots förslaget lär beslut i frågan dröja. Ansvariga politikern, idrottsborgarrådet Regina Kevius (M), vill få svar på fler frågor, bland annat kring kostnaderna.

– När andra kommuner bygger nya simhallar för 160 till 200 miljoner blir det konstigt att renovera Åkeshov för 300, säger hon.

Nu väntas idrottsnämnden skicka tillbaka förslaget till förvaltningen för att utredas vidare. Och hur det blir med Nälsta får framtiden utvisa, även om idrottsborgarrådet är försiktigt positivt.

– De flesta är överrens om att en överdäckning av Nälsta är intressant, säger Regina Kevius.

Andra kommuner bygger nya simhallar för 160 till 200 miljoner.