Badhuset vill införa kameraövervakning

Medley, som driver Vilundabadet, har ansökt om att få sätta upp fem kameror i badhuset.

Stölder från klädskåp och hot mot personalen är orsaken.

Medley har skickat in ansökningar om kameraövervakning på flera av sina badhus runt om i länet. Företaget hoppas att kameror ska förebygga rån, hot, olaga intrång och stölder på anläggningarna.

I ansökan framgår det att badhuset i Väsby utsatts för upprepade stölder ur klädskåp men också olaga intrång och hot mot personalen.

Hans Albrektsson, informationschef på Medley, säger att man med kamerornas hjälp vill kunna identifiera personer som går in och ut ur anläggningarna.

– Vi tror inte att kameraövervakning är den enda lösningen för att få slut på alla brott, så vår personal kommer inte att slappna av i andra avseenden, säger han.

I Väsby vill Medley sätta upp fem kameror på olika ställen i anläggningen. Kamerorna ska inte filma bassäng eller omklädningsrum.

Nu ska länsstyrelsen ta ställning till om Medley får sätta upp kamerorna eller inte. Upplands Väsby kommun har meddelat att man inte har några invändningar mot kamerorna.

Harriet Schaffer Ullman, som är utredare på länsstyrelsen, säger att det krävs starka skäl för att kameror på badhus ska tillåtas.

– Ett badhus där man vistas privat har ett relativt högt integritetsintresse. Man behöver starka skäl för övervakning där. Det kan falla olika ut beroende på vad som hänt där, säger hon.

Enligt ansökan finns kameraövervakning sedan tidigare på Tyresö Aquaarena, Vetlanda badhus samt på Stenkulla och Stigtomta träningscenter, som samtliga ägs av Medley.