ANNONS

Badplats åter öppen

Den som är nyfiken på aktuell vattenstatus i badsjöar kan själv söka efter provresultat på Havs- och vattenmyndighetens webbsajt, tipsar Vallentuna kommun.  Bilden är från Vallentunasjön.
Den som är nyfiken på aktuell vattenstatus i badsjöar kan själv söka efter provresultat på Havs- och vattenmyndighetens webbsajt, tipsar Vallentuna kommun. Bilden är från Vallentunasjön.
Efter nästan en månad har kommunen öppnat badplatsen vid Långsjön syd igen. Prover visar att vattnet åter är ofarligt att bada i.
ANNONS

Den 14 juni stängde Vallentuna kommun badplatsen vid Långsjön syd, eftersom halterna av bakterier i vattnet var för höga.

Efter ny provtagning i slutet av juni och nya analyser visar det sig nu att bakteriehalten sjunkit så pass att vattnet åter går att bada i.

Därför ska varningsskyltarna vid badplatsen tas ned. Det meddelar Vallentuna kommun.

Kultur- och fritidsförvaltningen tar återkommande vattenprover i både Långsjön och Bergsjön mellan maj och augusti varje år för att snabbt kunna upptäcka eventuella förändringar i vattnet.

Dessutom inspekterar kommunens miljöavdelning enskilda avlopp runt Långsjön för att se till så att det finns godkända avloppslösningar.