ANNONS

Badplatsen kan ha gift i marken

Anneli Smith, här vid Minnebergs badplats, funderar mer över badvattenkvaliteten än eventuella föroreningar i jorden för dottern Jennifers räkning.
Anneli Smith, här vid Minnebergs badplats, funderar mer över badvattenkvaliteten än eventuella föroreningar i jorden för dottern Jennifers räkning.
Karlsons klister och tvål. Det tillverkades tidigare på Minnebergsudden och rester kan finnas kvar i marken.

Nu ska miljöförvaltningen leta föroreningar på platser där barn leker.
ANNONS

Ett snedsteg i en hal klätterställning och ett handlöst fall rakt ner i sandlådan. Många föräldrar oroar sig för de synliga farorna på platser där deras barn leker. Men det finns också faror som inte syns för blotta ögat. Nu ska miljöförvaltningen undersöka ett stort antal platser där barn brukar vara för att se om det finns föroreningar i marken.

– Det är extra viktigt att kolla lekparker eftersom barnen kan ha direktkontakt med marken och kan stoppa grus och annat i munnen, säger Karin Kuttainen, miljöskyddsinspektör på miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Platserna har prioriterats av staden dels efter risken för föroreningar, dels efter hur många barn som besöker dem. Prioriteringsordningen kan dock ändras efter att Länsstyrelsen tittat på listan.

I Bromma finns just nu ett område med högsta prioritet: Minneberg. I området har, innan bostadsbyggandet tog fart, en rad industrier huserat. Bland annat har både Barnängen och Karlssons klister haft fabriker längs kusten.

Det är också möjligt, enligt listan, att Minnebergsområdet kan innehålla ditfraktade fyllnadsmassor med okänt ursprung.

En av platserna i Minneberg som finns på stadens lista är Minnebergs badplats. När Mitt i besökte platsen passerade mamman Anneli Smith tillsammans med dottern Jennifer på väg hem från förskolan.

– Jag har inte tänkt på att det kan finnas gifter i marken. Däremot har jag funderat över badvattnets kvalitet och brukar kolla upp det på en sajt på internet. Jag tjatar om att hon inte ska dricka vattnet, säger Anneli Smith.

Thomas Nordström, väg hem tillsammans med sitt barn Björn, har inte heller funderat över eventuella gifter i marken där barnen leker.

– Men det är en jättebra idé att undersöka, säger han.

ANNONS

Metaller och restprodukter från olja är det miljöförvaltningen främst ska leta efter. Om marken innehåller gift kommer man att schakta bor det övre lagret av jorden och lägga dit ny.

– Stockholm har en industri­historia och det här är ett förebyggande arbete, säger Karin Kuttainen.

Fakta

Tre platser i Bromma undersöks

På stadens lista finns tre platser i Bromma som anses värda att kolla upp. Minneberg har högsta prioritet. Bällstaviken och Uvsundaviken har också haft många industrier. De platserna har prioritet fyra på listan, den lägsta graden.

Ju mer du befinner dig på en förorenad plats desto större risk är det att råka ut för någonting.

Barn löper större risk än vuxna att få i sig föroreningar eftersom de leker på marken och ofta kan stoppa saker eller jord och sand i munnen. Källa: Naturvårdsverket och Stockholms stad

ANNONS