Badramp för rullstolar på Eriksöbadet

Nu ska bad bli tillgängligt för rullstolsburna. En ramp ut i vattnet har installerats på Eriksöbadet.  (Bilden föreställer inte Eriksöbadet).
Nu ska bad bli tillgängligt för rullstolsburna. En ramp ut i vattnet har installerats på Eriksöbadet. (Bilden föreställer inte Eriksöbadet).
En ramp för rullstolar har satts upp på Eriksöbadet i Vaxholm.

Vaxholm satsar på tillgängliga badplatser. Nu blir det lättare att bada på Eriksöbadet för rullstolsburna. En ramp ut i vattnet som ska göra det möjligt att rulla ut i vattnet har installerats av Vaxholms kommun. Rampen finns redan på plats men under sommaren kommer förbättringar, bland annat i form av ett betongfundament, att göras på den.