Badsäsongen är i gång

Östermalm Det kan tyckas väl tidigt och väl kallt för att vilja svalka sig vattnet, men i östra innerstan finns nu flera platser att bada på.

I förra veckan fylldes till exempel flera plaskdammar i stadsdelen, bland annat i Tessinparken och Gustav Adolfsparken.

I helgen öppnade Kampementsbadet och den här veckan öppnas dessutom flera av stadens badplatser också för allmänheten. Bland annat Brunnsvikens badplats på Frescati hagväg. Nu är nämligen bottnarna avsynade och bojlinorna utlagda. Under badsäsongen tas vattenprover för att kontrollera att kvalitén på vattnet är gott.