LISTA: Här är badvattnet varmast i Haninge

Årsta Havsbad.
Årsta havsbad.
Värmen ser ut att återvända, åtminstone för en liten stund. Vill du passa på att bada i helgen? – Här är de varmaste och kallaste badplatserna i Haninge enligt senaste testerna.

Efter en period av osäkert väder kommer äntligen sommarvärmen tillbaka till Stockholmsområdet.

Under fredagen och lördagen ser det ut att bli soligt och 25-26 grader som mest på sina håll – men det gäller att passa på, eftersom det inte ser ut att hålla i sig längre än så.

Utmärkt vattenkvalitet på alla badplatser hittills

Hittills ser Havs- och Vattenmyndighetens tester på Haninges badplatser bra ut.

Vattnet vid samtliga av de testade badplatserna beskrivs som utmärkta. Undantaget är Drevviken, där tillräckligt med prover ännu inte tagits.

Algblomning förekommer också på Gålö, enligt senaste provtagningen 12 juli.

Här är varmast uppmätta badplatserna i år

Drevviken, Dalen – 21 grader

Drevviken, Vendelsö Gård – 21 grader

Nedre Rudan – 21 grader

Ramsjön – 21 grader

Övre Rudan – 21 grader

Björkholmen, Muskö – 19 grader

Östnora – 19 grader

Gålö, Själåker – 15 grader (algblomning i senaste provtagning)

Årsta havsbad – 13 grader

Havsbadet Schweizerbadet, Dalarö – 11 grader

Fakta

Så tas vattenproverna

Alla kommuner är ansvariga för att göra provtagningar på alla så kallade EU-bad i kommunen.

Vid EU-bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. För övriga bad bestämmer kommunen om provtagning ska ske och hur ofta det ska göras.

När provresultatet är klart läggs det ut på hemsidan Badplatsen, där allmänheten kan se vattenkvaliteten vid senaste provtagningen.

Provtagningsresultaten granskas av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Vid provtagning av EU-bad mäts vattentemperatur och eventuell förekomst av algblomning i vattnet.

Man kollar också om vattnet innehåller bakterierna Escherichia coli (E. coli) eller Intestinala enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföringen hos bland annat människor.

Om de finns i höga halter av bakterierna i badvattnet kan det betyda att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel med fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn.

Då finns en risk att det också kan finnas andra bakterier, virus eller parasiter i vattnet som man kan bli sjuk av.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten