Bagarmossens skola står på tur

Flera skolor i stadsdelen har paviljonger. Ytterligare en – Bagarmossen – är på gång i januari. Många förskolor i området har också behov av att använda paviljonger.
Flera skolor i stadsdelen har paviljonger. Ytterligare en – Bagarmossen – är på gång i januari. Många förskolor i området har också behov av att använda paviljonger.
Skolpaviljongerna i stadsdelen blir troligtvis fler om skolorna ska klara av det framtida platsbehovet.
Näst på tur att få ny paviljong är Bagarmossens skola.

Skolpaviljongerna i Skarpnäcks stadsdel ser ut att vara här för att stanna. Enligt stadsledningskontoret behövs utbyggnad av samtliga grundskolor i stadsdelen för att klara av framtida platsbehov. Rektor för Hammarbyskolan södra, Anne-Marie Bovin, beskriver paviljongen som en permanent lösning. Och hon utesluter inte att fler kan behövas.

Även Björkhagens skola har sedan början av höstterminen en paviljong. Där går skolans tredjeklassare. Hans Björck, biträdande rektor för mellanstadiet, uppger att det är oklart hur länge den kommer att användas. Platsbehovet menar han kan bli ännu större så lösningen kan inte räknas som tillfällig.
– Vi behöver lokaler. Sedan är paviljongerna rejäla klassrum och känns bättre än många äldre skolor. Att de tar plats från skolgården kan vara trist, men det behövs ju, säger han.

Snart ska även Bagarmossens skola få en paviljong. Förhoppningen är att den ska stå klar i början av januari nästa år och enligt rektor Annika Holmgren är lokalerna efterlängtade.
– Vi är rätt så trångbodda, så vi är väldigt glada. Vi har ju ökat elevantalet rätt mycket de senaste åren. Hela Bagarmossen förtätas så det behövs verkligen nu och i framtiden. Vi har fullt i stort sett alla klasser nu.

Två nya skolor behöver byggas i stadsdelen, som Mitt i tidigare skrivit.

Läs även Mitti:s granskning om Stockholms tillfälliga klassrummen i paviljonger här.