Fortfarande bajsbaketerier i Malteholmsbadet – avråder från bad

Sedan i fredags avråds bad på platsen.
Sedan i fredags avråds bad på platsen.
Malteholmsbadet i Hässelby är den enda badplatsen i Stockholms stad där bad avråds.
Anledningen till att staden avråder från bad på platsen är en förhöjd halt av E. coli-bakterier och enterokocker.

De senaste vattenproverna tagna vid Malteholmsbadet vid Hässelby strand visar på höga halter av bakterien, Escherichia coli, eller E. coli även höga halter av enterokocker har hittats. Bakterierna finns vanligtvis i tarmarna på djur och människor.

Halterna är så pass höga att vattnet klassas som otjänligt. Därmed avråds bad på platsen.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har satt upp skyltar vid badet som avråder människor från att bada vid platsen.

Nya provresultat på gång

Vattenproverna som tas vid Stockholms badplatser under sommaren visar förekomsten av tarmbakterierna E.coli och intestinala enterokocker. Om en badplats visar ett otjänligt prov så tas ett omprov så snart som möjligt.

Badet har varit avstängt sedan i fredags och det forsätter vara det även under veckan.

Några hundra meter därifrån ligger det väldigt populära Kananbadet. Där är det fortfarande fritt fram att bada och miljöförvaltningen bedömer att kvalitén på badvattnet där är av utmärkt kvalité.

Proverna visar att bakterierna har hittats vid den östra bryggan vid badet. Men enligt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning avråds bad vid hela badplatsen.