Avloppstunneln försenas – och blir två miljarder dyrare

Bakom fotbollsplanen och pulkabacken vid Alviksvägen ska det byggas en ventilationsskorsten från avloppstunneln. "De säger att det inte kommer att bli någon lukt, men ligger vinden fel så kommer det nog inte att bli så trevligt" tror Eric De Groat som bor på Ålstensgatan intill.
Bakom fotbollsplanen och pulkabacken vid Alviksvägen ska det byggas en ventilationsskorsten från avloppstunneln. "De säger att det inte kommer att bli någon lukt, men ligger vinden fel så kommer det nog inte att bli så trevligt" tror Eric De Groat som bor på Ålstensgatan intill.
Ålstensbon Eric De Groat.
Ålstensbon Eric De Groat.

Stockholm Vatten får svidande kritik. Byggstarten av avloppstunneln mellan Bromma och Sickla -försenas med två år – och hela projektet blir minst två miljarder kronor dyrare. Dessutom kommer VA-avgiften att behöva höjas ännu mer.

Lokaltidningen har tidigare skrivit om den 14 kilometer långa avloppstunnel som planeras att dras under jord från Bromma reningsverk via Nockeby, Höglandet, Ålsten och Smedslätten. Meningen är att avloppsvattnet sedan ska slussas vidare via en tunnel under Mälaren, över till Mälarhöjden och vidare till Sickla och Henriksdal. I det gigantiska projektet ingår även att lägga ner Bromma reningsverk och bygga ut reningsverket i Henriksdal.

Många Brommabor har tidigare uttryckt oro för hur bygget kommer att påverka deras boendemiljö. Enligt tidigare beräkningar kommer ett 60-tal lastbilar om dagen att passera Alviksvägen under byggarbetstiden som sträcker sig över flera år. Utöver det är många rädda att deras hus inte ska klara belastningen av sprängningarna.

– Det är ett skitprojekt, säger Eric De Groat, som har ett hus på Ålstensgatan.

Han understryker att kritiken inte bara handlar om att projektet drabbar boende i ”fin-Bromma” under byggtiden.

– Jag är minst lika orolig för hur de använder våra skattepengar och det drabbar alla i Stockholm. Det känns som om de skjutit från höften och det är vi som får betala genom chockhöjda avgifter för deras oförmåga att göra ordentliga beräkningar, säger han.

När kommunfullmäktige fattade beslut om projektet ”Stockholms framtida avloppshantering” skulle det hela kosta 6,1 miljarder kronor och vara klart 2020. Projektet skulle delvis finansieras genom en höjning av VA-taxan med 2,5 kronor per kubikmeter.

Nu har Stockholm Vatten nyligen släppt en fördjupad rapport om läget där man konstaterar att projektet både kommer att ta längre tid och kosta mer än tidigare beräkningar. Kostnaden uppskattas nu bli 8,1 miljarder kronor och det hela beräknas vara klart till 2024. VA-avgiften behöver dessutom höjas med 3,5 kronor per kubikmeter.

Stockholm Vattens nytillträdda vd, Krister Schultz, säger nu att genomförandebeslutet för projektet togs för tidigt.

– När omfattningen och komplexiteten i ett projekt är så stor kan man välja att vänta med genomförandebeslut, säger han.

Enligt honom borde man ha räknat med felmarginaler på upp till 40 procent. Men i genomförandebeslutet från maj 2014 räknande man bara med avvikelser på 10 procent.

– Alla större projekt innehåller stor osäkerhet i ett tidigt skede, säger Krister Schultz.

Rapporten från Stockholm Vatten har lämnats till koncernstyrelsen för Stockholm Stadshus AB. I ett tjänsteutlåtande får nu Stockholm Vatten svidande kritik för att man ”brustit i sin bedömning av risker och avvikelser”. Både tidsplanen och kostnadskalkylerna var direkt ”felaktiga” konstateras i tjänsteutlåtandet

Nu måste genomförandebeslutet revideras och Stockholm Vatten uppmanas att inkomma med ett nytt förslag där projektet ”ges mer realistiska förutsättningar”.

– Vi påbörjar arbetet efter nyår. Min gissning är att det kan vara klart slutet av februari, säger Krister Schultz.