ANNONS

Bajsutsläpp utreds vidare av åklagare

Avloppsutsläppet på Strandvägen utreds vidare, men ingen enskild person är just nu misstänkt.

Staden ska fixa utsläppet, men kan inte säga exakt när arbetet sätter igång.

Planen är att det ska vara fixat under hösten.
ANNONS

Det var i januari som Lokaltidningen Mitt i avslöjade att avloppsvattnet från en fastighet på Strandvägen hade runnit rakt ut i Nybroviken – i 85 år.

Ett avslöjande som ledde till att en privatperson polisanmälde utsläppet som ett miljöbrott.

– När det sker ett så stort utsläpp misstänker vi alltid att ett miljöbrott har begåtts, annars skulle vi ju inte utreda ärendet, säger kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin.

– Men det är inte säkert att det blir någon som åtalas eftersom det kan vara svårt att veta när och hur ­felet uppstått.

Och när kommunen har känt till och tillåtit utsläppet är det svårare att säga om någon har begått ett brott, fortsätter hon.

Mitt i kunde i mars nämligen också avslöja att staden hade känt till utsläppet ända sedan 2011 utan att åtgärda det.

– Man kan säga att vi är i det stadiet av utredningen att vi hör folk för att få in tips innan vi eventuellt riktar in oss på ett specifikt mål. Vi behöver bakgrundsmaterial för att förstå händelseförloppet, säger Helena Eckerrot Flodin.

Kan staden ha begått ett brott?

– Det är inte omöjligt. Men det kan också vara så att man har tillåtit utsläppet eftersom det inte har gått att göra något åt det. Och då utreder vi varför och om det är rimligt.

ANNONS

Kommunala bolaget Stockholm Vatten har nu skyndat på arbetet med att koppla avloppet rätt.

Exakt datum för byggstart kan man dock inte ge och det kommer att dröja innan allt är klart.

– Vår förhoppning är att kunna påbörja utförandet nu före sommaren som planerat och vara klara under hösten, säger Mats Ohlsson, projektledare på Stockholm Vatten.

Staden ska bygga en pumpstation i mittremsan av Strandvägen som ska ta emot avloppet från fastigheten som är felkopplad. Pumpstationen för sedan avloppsvattnet till stadens eget avloppssystem.

Strandvägen in mot city kommer att grävas upp under en månads tid, men det görs etappvis så att ett av körfälten alltid är öppet.

– För att minimera trafikpåverkan kommer arbetena att samordnas med de arbeten i Strandvägen som nu utförs för Spårväg City, ­säger Mats Ohlsson.