Bakläxa för bygge på macktomten

HAMMARBYHÖJDEN De tre bostadshus som planeras i korsningen Sparrmansvägen-Finn Malmgrens väg måste ritas om. Myndigheterna anser att husen inte kommer att klara bullerkraven – inte ens om de förses med specialinglasade balkonger.

Stadsbyggnadskontoret ska nu utforma bostadskvarteret på ett annat sätt för att lösa bullerproblemen. När det är klart ställs förslaget ut.