Bakläxa för Haninge i rätten

HANINGE En kvinna i Haninge får av Förvaltningsrätten rätt till ytterligare en dag i veckan på daglig verksamhet för konstnärligt begåvade personer med funktionshinder.

Kommunen nekade kvinnan ytterligare tid på verksamheten, eftersom man antog att behovet var tillgodosett med en annan verksamhet.