Bakläxa för hårdare bidragskrav för ideell verksamhet

Frivilligverksamheter som mottagande av flyktingar kan få svårare att få ekonomiskt stöd från kommunen om förslaget går igenom.
Frivilligverksamheter som mottagande av flyktingar kan få svårare att få ekonomiskt stöd från kommunen om förslaget går igenom.
Förslaget om att ideella verksamheter själva ska stå för en stor del av finansieringen återremitterades på omsorgs- och socialnämndens möte efter kritik om att det saknades underlag för beslut.

Förra veckan berättade Mitt i om ett förvaltningsförslag i omsorgs- och socialnämnden där ideella verksamheter själva skulle stå för minst halva finansieringen, i stället för att finansieras helt av Lidingö stad.

Men ännu är inget beslut taget.

Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet lade på förra veckans nämndmöte fram ett gemensamt yrkande om en återremiss, som även Kristdemokraterna stödde.

Bertil Östberg (L) är ledamot i omsorgs- och socialnämnden och en av dem som var kritisk till förslaget.

– Det fanns ju ingen konsekvensanalys för hur de här verksamheterna som får bidrag ska kunna fortsätta. Man kan ju inte fatta ett beslut utan att veta vad det får för effekter, säger han.

Även ledamoten Arvid Molin (MP) tycker att det behövs ett tydligare underlag.

– Vi måste vara på det klara med vad våra beslut i nämnden får för konsekvenser för möjligheten för Lidingöborna att engagera sig frivilligt. Min förhoppning är att man återkommer med tydliga riktlinjer och rimliga krav för frivilliga verksamheter, säger han.

Arvid Molin tycker att det är en viktig fråga att diskutera.

– Jag diskuterar gärna frågan med majoriteten för att komma fram till en bra lösning. Frivilliga aktörer lägger redan in ett stort eget kapital i sina verksamheter i form av oavlönad arbetstid. Självklart ska det ställas krav för att erhålla bidrag, men kraven får inte vara orimliga, säger han.

Tillsammans med Moderaterna stod Lidingöpartiet bakom förslaget. Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden tyckte inte att det saknades underlag för att ta ett beslut.

– Nej, det tyckte vi inte. Men nu ska förvaltningen göra en konsekvensanalys på vad det nya förslaget till riktlinjer innebär för dem som tidigare har fått bidrag. Vi försöker få analysen så mångsidig som möjligt, säger hon.

Omsorgs- och socialnämndens nästa sammanträde är den 22 mars. Då kan ärendet om bidrag till ideella verksamheter återigen komma att diskuteras.