Bakläxa för Järva begravningsplats

Stadsbyggnadskontoret får bakläxa på Järva begravningsplats. Konsekvenserna för Igelbäckens kulturreservat måste utredas tydligare, anser nämnden.

På den nya detaljplanen har Järva begravningsplats förflyttats söderut, mot Igelbäckens kulturreservat. Detta fick stadsbyggnadsnämnden att reagera under sitt sammanträde den 10 september.

– Vi fick en återremittering och ska återkomma med konsekvenser för kulturreservatet. Om begravningsplatsen hamnar inom reservatet så kan den förskjutas lite österut, säger Sofia­ Eriksson, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret.

Frågan om en begravningsplats på Järvafältet är en av de verkliga långkörarna inom Stockholms stadsbyggnad. Frågan restes först år 2002, och 2008 fick stadsbyggnadskontoret i uppgift att ta fram en detaljplan. Under sommaren 2015 har frågan om detaljplanen varit uppe för beslut i stadsbyggnadsnämnden, men bordlagts två gånger.

Begravningsplatsen är kontroversiell, bland annat då den riskerar att tränga ut Järva discgolf-park utanför Tensta.

Återremitteringen till stadsbyggnadskontoret innebär ytterligare en försening.

– Vi kommer att påbörja arbetet­ nu, men jag kan inte säga exakt­ tid för när det blir klart. Under­ hösten skulle jag tro att det kommer upp i nämnden, säger Sofia Eriksson.

När byggstart för begravningsplatsen kan bli aktuell går inte heller att säga, men tidigast 2018, enligt ett tjänsteutlåtande från Stockholms kyrkogårdsförvaltning.

Vi kommer att påbörja arbetet nu.