10

procentenheter. Så mycket har andelen högskoleutbildade i Sundbyberg ökat de senaste tio åren. 2014 hade 54 procent av Sundbybergsborna en högskoleutbildning.