Bakläxa för SEAB i rätten

Sollentuna Det kommun­ala bolaget Sollentuna Energi AB, SEAB, får bakläxa i kammarrätten – dubbelt upp.

Två privatpersoner i Sollentuna har den senaste tiden begärt att få ta del av det ­vinnande anbudet i kom­munens upphandling av sophämtningen. SEAB sa nej till båda, men de upprepade försöken att lägga locket på har nu underkänts av kammarrätten.

De konstaterar att flera av bilagorna i materialet som begärts ut är helt och hållet offentliga.

Även i de andra bilagorna finns det enligt kammarrätten så pass mycket information som är av allmän karaktär att de åtminstone delvis kan lämnas ut.

Kammarrätten har därför skickat tillbaka dessa till Sollentuna Energi för omprövning.