Bakläxa om handlingar som rör nyanlända

Mannen som överklagat får delvis rätt
Mannen som överklagat får delvis rätt
Kammarrätten ger Nacka kommun bakläxa och bollar tillbaka ett beslut om att inte lämna ut en allmän handling om nyanlända.
Den som överklagat skriver att han vill få sin sak prövad av någon i Nacka kommun "som inte tillhör eller röstar på flertalet av de politiska partierna i Sverige”.

En man som inte är skriven i Nacka har överklagat att han inte fått ut en allmän handling från Nacka kommun.

Mannen hade begärt ut ”samtliga bosättningsunderlag med beslut om anvisning och mottagande av nyanländ för bosättning”. Han begärde också att målet skulle handläggas ”av någon som inte tillhör eller röstar på flertalet av de politiska partierna i Sverige”.

Kommunens sak

Kammarrätten skriver i sitt beslut att rätten ”saknar laglig grund” att pröva själva utlämnandet av handlingarna, det är Nacka kommuns sak att göra.

Kammarrätten ger här Nacka kommun bakläxa. Kommunen har inte gjort en så noggrann prövning som förutsätts, skriver rätten.

Kommunen har inte prövat om handlingarna kan lämnas ut i avidentifierat skick utan risk för att ”sambandet mellan individen och uppgiften spåras”. 

Därför upphäver Kammarrätten beslutet och kommunen måste nu pröva om handlingarna kan lämnas ut i avidentifierat skick.