Min lokala hjälte

Bakläxa om buller på skjutbana

JÄRFÄLLA Mark- och miljödomstolen har rivit upp ett beslut av miljö- och bygglovsnämnden som handlar om Lövsta skjutbana. En jaktskytteklubb har fått kravet att genomföra en bullermätning senast den 1 april, annars skulle skjutning från ett av skjutbåsen inte längre tillåtas.

Mark- och miljödomstolen anser att nämndens beslut saknar tillräckligt underlag. Bland annat framgår inte hur långt skjutbanan ligger från närmaste bostad.

Nämnden måste nu göra om sin utredning.