Bakläxa om cykelbana från politiker

Cykelbanan i Rålambshovsparken under Gjörwellsgatan är osäker och farlig, enligt trafikkontoret Därför ska den byggas om med både breddning och bättre sikt.

Ärendet togs i torsdags upp på trafiknämnden där politikerna dock inte var helt nöjda med tjänstemännens förslag till beslut. Därför lades en skrivelse till med två krav på den nya cykelbanan: dels ska den vara så bred som stadens standard kräver, dels ska cykel- och gångtrafik separeras bättre än i förslaget. I det nuvarande måste de båda trafikslagen korsa varandra på väg ner i tunneln.

Fakta