ANNONS

Bakterier fanns i vattnet

ANNONS

Vallentuna En närings­idkare på en gård i Vallentuna måste åtgärda sin dricksvattenanläggning som har brister. Den har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat.

Dricksvattnet innehöll vid en provtagning i augusti så höga halter av koliforma bakterier att kommunens miljöskyddsinspektör bedömde vattnet som otjänligt.

Nu måste näringsidkaren desinficera anläggningen samt ta nya prover före den 14 april. Annars hotar vite.

ANNONS