Bakterier frodas i plaskdammen

Plaskdamm i Fredhällsparken
Plaskdammen i Fredhällsparken var en av plaskdammarna med bakterieproblem förra året.
Under förra sommaren hade 83 procent av stadens plaskdammar någon gång förhöjda halter av bakterier i vattnet.
Plaskdammarna i Fredhällsparken och i Kristineberg tillhörde stadens värst drabbade, visar en rapport från staden.

Fyra gånger under förra sommaren uppmätte staden bakterieöverskridanden i plaskdammarna i Fredhällsparken och Kristineberg. Det rörde sig av både heterotrofa bakterier och jordbakterien pseudomonas aeruginosa (PA).

PA-bakterien ska inte finnas i badvatten överhuvud taget eftersom den kan orsaka allvarliga och svårläkta sårinflammationer samt ögon- och öroninflammationer.

I Kristinebergsparken tror staden att en sandlåda som ligger nära plaskdammen kan var orsaken då sand lätt kommer ner i vattnet. I Fredhällsparken, som är en stor plaskdamm, menar staden att vattenomsättningen är för dålig i förhållandet till storleken på dammen.

Kungsholmen har ytterligare två plaskdammar, en i Rålis och en vid Vängåvan. Vid dessa platser uppmättes bakterieöverskridanden vid ett tillfälle per damm förra sommaren.

Fler fall än förra året

Totalt var antalet överskridanden av bakterier i stadens plaskdammar fler under förra året jämfört med 2016.  Miljöförvaltningen kommer därför att under 2018 fokusera på att förbättra kvaliteten vid plaskdammarna ytterligare.