Bakterier vid Grills badplats

Vid provtagningar i början av augusti upptäcktes för höga halter av bakterier vid Grills badplats. Förra veckan satte kommunen upp lappar som avrådde besökare från att bada.
Vid provtagningar i början av augusti upptäcktes för höga halter av bakterier vid Grills badplats. Förra veckan satte kommunen upp lappar som avrådde besökare från att bada.
Vid en provtagning upptäcktes för höga halter av tarmbakterier vid Grills badplats vid Ålstäket.

Förra veckan avrådde kommunen besökare från att bada eftersom vattnet bedömdes som otjänligt.

När Värmdö kommun tog vattenprover vid Grills badplats den 7 augusti upptäcktes förhöjda halter av intestinala enterokocker i vattnet.

– Vi vet inte vad det beror på ännu, det kan vara något tillfälligt som till exempel att ett skyfall har dragit med sig jord och annat ner i vattnet, säger miljöinspektör Mine Omrani.

Kommunen har satt upp varningsanslag vid badplatsen och i onsdags togs nya prover.

– Eftersom de var högre än gränsvärdet så har vi satt upp skyltar som avråder från bad, säger Mine Omrani.

Intestinala enterokocker och e-colibakterier lever i mag- och tarmkanalen på både människor och djur. Vid för höga halter finns det en risk för att bli magsjuk om man sväljer vattnet eller råkar få en kallsup, speciellt för små barn och äldre personer.

Vid de tidigare provtagningarna vid Grills badplats i juni och juli har bakteriehalterna varit låga enligt Smittskyddsinstitutets webbsida ”Badplatsen”.

I juli upptäckte kommunen höga halter av bakterier i ett dike i anslutning till Ösby träsk och avrådde besökare från att bada i sjön. Den trasiga avloppspumpen som orsakade utsläppet är nu lagad och enligt kommunen går det bra att bada i vattnet igen. Men i bäcken vid Ösby torp har bakteriehalterna ännu inte gått ner till normala nivåer och där avråds fortfarande badare från att ta sig ett dopp.

Precis som vid Grills badplats har kommunen tagit nya prover vid Ösby torp och i slutet av förra veckan väntade man fortfarande på båda provsvaren.

Kommunen skriver på sin hemsida att de kommer att publicera de nya resultaten där.

Fakta

Kommunens ansvar att varna

Kommunerna är ansvariga för skötsel, kontroll och klassificering av badplatsernas vatten och ska dessutom informera om vattenkvaliteten under badsäsongen.

Är badvattnet dåligt ska kommunen omedelbart informera allmänheten och avråda från bad.

Källa: Regeringen