Min lokala hjälte

Balkonger tillåts på Lillkalmarvägen

DJURSHOLM Mark- och ­miljödomstolen har avslagit ett överklagande av kommunens beslut att bevilja bygglov för nya balkonger på flerfamiljshus på Lillkalmarvägen.

I överklagandet beskrivs en oro för att balkongerna, på 4,5 kvadratmeter, skulle förmörka och därmed sänka det ekonomiska värdet på lägenheterna i markplan. Uteplatser i markplan blir 18 kvadratmeter stora.

Enligt balkongkonstruktören blir skuggan på dessa uteplatser dock marginell. Sammanlagt ska 72 balkonger byggas på flerfamiljshusens gårdssida.