Bällstaberg får tung busstrafik

Både barn och vuxna i Bällstaberg retar sig på den täta busstrafiken på Svampskogsvägen. Victor Flood och Noel Karlsson tycker att bussarna kör för fort.
Både barn och vuxna i Bällstaberg retar sig på den täta busstrafiken på Svampskogsvägen. Victor Flood och Noel Karlsson tycker att bussarna kör för fort.
Roslagsbanan kommer under sommaren att sluta gå mellan Kragstalund och Kårsta på grund av bomkorsbygget.
Roslagsbanan kommer under sommaren att sluta gå mellan Kragstalund och Kårsta på grund av bomkorsbygget.
Snart stängs av Roslagsbanan i hela Vallentuna av under tre månader. På Svampskogsvägen i Bällstaberg kan det inne­bära en bussinvasion med 276 bussar per dygn.

– Då blir det kaos i trafiken, säger Victor Flood, 10 år.

Victor Flood och kompisarna Noel Karlsson och Andreas Asplind åker sparkcykel, går eller cyklar varje dag längs Svampskogsvägen som går genom Bällstaberg.

Redan i dag tycker deras föräldrar att vägen inte är trafiksäker. Den slingrande lilla småstadsgatan, som enligt kommunens detaljplan skulle utformas på de oskyddade trafikanternas villkor, blev aldrig verklighet menar de.

– Gatan stämmer inte alls med detaljplanen. Det här har blivit en raksträcka där man bara kan bränna på, säger Noels pappa Douglas Andersén.

Dessutom känns gatan osäker sedan buss 664 börjat trafikera vägen frekvent sedan ett par år tillbaka.

– Dessutom går den oftast tom, säger Cia Hedlund, en granne som engagerat sig trafikfrågan.

Även Victor Flood har reagerat på busstrafiken.

– Bussarna kör mitt i vägen och de kör för fort, säger han.

Situationen på Svampskogsvägen gör att grannarna rasar över planerna på att åter köra Roslagsbanans ersättningsbussar långt upp på Svampskogsvägen.

– Nu slänger man dessutom in ytterligare 276 bussar om dygnet, säger Douglas Anderzén som räknat på antalet bussar utifrån tidtabellen.

Skyhöga bullernivåer, både inne och ute samt en otrygg gatumiljö är vad Bällstabergsborna räknar med om inte beslutsfattarna gör en kovändning och antar grannarnas alternativa förslag för hur ersättningsbussarna skulle kunna köra.

En vändplan skulle kunna byggas dit en cykelväg leder, direkt från tågets perrong vid Kragstalund.

Det är SL, Roslagståg, bussbolaget Keolis och Vallentuna kommun som gemensamt planerar ersättningstrafiken i Vallentuna. Efter intensiva påtryckningar per mejl och telefon gör nu SL en försiktig gest om att gå grannarna till mötes.

– Boende och Vallentuna kommun har haft synpunkter. Vi tittar på om det är möjligt att ta hänsyn till dem. Det är mycket som ska klaffa; tillgänglighet, framkomlighet och tidhållning, säger Jesper Pettersson, pressekreterare på SL.

Han betonar att inget ännu är beslutat.

Kommunen vill för närvarande inte kommentera planerna. Men enligt ett brev till grannarna är det SL som fattar det avgörande beslutet.

Cia Hedlund, Douglas Andersén och de andra grannarna blir glada när de till slut får gehör för sina synpunkter. Men planeringen hade kunnat ske tidigare, anser de.

– Roslagsbanan kommer att stängas av varje sommar i evinnerliga tider. Då blir det samma soppa igen, säger Petra Holmgren, Bällstabergsbo.