ANNONS

Bällstabro kan få cykelpendlingsstråk

Trottoarerna över Bällstabro är i nuläget enbart till för gångtrafikanter. Men snart kan cyklisterna få egna banor.
Trottoarerna över Bällstabro är i nuläget enbart till för gångtrafikanter. Men snart kan cyklisterna få egna banor.
Under torsdagen fattas ett beslut som kan göra livet lite enklare för cyklister som vill ta sig mellan Sundbyberg och Bromma. Redan 2021 kan Bällstabro få cykelbanor i vardera riktning.
ANNONS

Idag måste cyklister som vill över Bällstabron ge sig ut bland bilister och trängas. På de breda trottoarerna får nämligen endast gångtrafikanter vara. Det händer dock allt oftare att cyklister tar genvägen över gångbanorna, speciellt i rusningstid.

Men snart kan framkomligheten bli bättre, åtminstone för cyklisterna. Under torsdagen fattar trafiknämnden beslut om ett cykelpendlingsstråk ska byggas på Bällstabron.

Kommungränsen mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad går mitt på bron. Foto: Ida Leveby Andersson.

Bron, som är 21 meter bred och 60 meter lång, består av fyra körfält med gångbanor på vardera sidan. Trafikkontoret i Stockholm och Sundbyberg har tagit fram två förslag som skulle göra det möjligt att även få plats med cykelbanor.

Det första innebär att alla fyra körfält behålls medan det andra innebär att ett körfält försvinner. I förslaget där ett körfält utgår finns utrymme att göra bredare cykelbanor, men här finns samtidigt problem – redan idag är medelkölängden på Bällstavägen, för trafik mot Sundbyberg, 190 meter. Om ett körfält skulle tas bort skulle även medelkölängden öka till 400 meter. Trafikkontoret föreslår därför att samtliga körfält bibehålls.

Om förslaget går igenom kan cykelbanorna börja byggas 2021, till en kostnad av 4,5 miljoner kronor.

 

ANNONS