ANNONS

Från bananbåtar till bostadsboom – nu fyller Frihamnen 100 år

Frihamnen fyller 100 år - puffbild
Nu och då. Frihamnen fyller 100 år den 10 oktober 2019.
Frihamnen: Från invigningen av den första delen av den provisoriska Frihamnen den 10 oktober 1919 På bilden syns från vänster direktör Magnusson, finansminister Thorsson och landshövding Edén. Från höger H.K.H. Prins Carl, H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf, H.K.H. Kronprinsessan Margareta och H.M. Konungen Gustaf V. Fotad 1919 Fotograf okänd Foto: Stadsmuseet
Vid invigningen av Frihamnen 10 oktober 1919 deltog bland annat kung Gustaf V. Foto: Stadsmuseet (Fotograf okänd)
Från bananer, via Stockholms största flygplats till moderna tv-bolag.
Frihamnen har funnits i 100 år och genomgått en ständig utveckling – men snart börjar hamnens största förvandling.
ANNONS

1919 stod Frihamnen klar söder om Värtahamnen. Några år tidigare hade Sverige fått en lagstiftning som tillät frihamnar, där varor från till exempel Tyskland som skulle vidare till Ryssland inte behövde tullas så länge de inte såldes i Sverige.

Frihamnen - Sjåare i arbete Arbetet i hamnen var både tungt och dåligt betalt - och tillgången på arbete kunde skifta ganska mycket. Fotad 1950 - 1965 Fotograf okänd Foto: Stadsmuseet

Sjåare i fullt arbete någon gång mellan 1950 och 1965. På 70-talet tog containrarna över från styckgodshanteringen. Foto: Stadsmuseet (fotograf okänd)

Där inne kördes varorna av truckar som inte fick lämna området för att man skulle slippa betala bensinskatt i Sverige.

– Det var i princip som utlandet, berättar författaren Anders Johnson som skrivit boken ”Norra Djurgårdsstaden: från kolhamn till filmkluster”.

20-talet: Bananerna kommer

En stor grej i Frihamnen var grönsakshanteringen. 1928 kom Banankompaniet till hamnen och där kunde man lägga bananer som skulle mogna i lugn och ro i specialbyggda rum.

Frihamnen - Bananer, bananer, bananer AB Banankompaniet har sedan 1927 sitt huvudkontor i Frihamnen. Bygget väckte stor uppmärksamhet i Europa och fick fungera som förebild i flera länder. fotad 1952 Fotograf okänd Foto: Stadsmuseet

I slutet av 20-talet fick AB Banankompaniet sitt huvudkontor i Frihamnen. Bilden är tagen 1952 Foto: Stadsmuseet (fotograf okänd)

När bananerna hade legat till sig kunde man kolla om bananerna var tillräckligt fina för att skickas ut ur hamnen.

ANNONS

– Sedan slängdes de bananer som inte kunde säljas, och så behövde man inte tulla för dessa, säger Anders Johnson.

70-talet: Containrar tar över

Den största förändringen av hamnen var när de stora containrarna på 1970-talet började ersätta styckegodshanteringen.

– Många av magasinen var kylrum som förlorade betydelse när containrarna kom, säger Anders Johnson.

Frihamnen fyller 100 år.

Frihamnen fyller 100 år i år. Foto: Stefan Källstigen

Där Containerhamnen i dag ligger låg det mellan 1921 och 1952 dessutom Lindarängens flyghamn. En flygplats som under flera år var Stockholms största. Här är den gamla hangaren som står kvar än i dag. Foto: Sara Flodin.

Frihamnen var 20-talets Arlanda

90-talet: Mediemecka

Det var dock först på 90-talet när Sverige gick med i EU som Frihamnen i praktiken slutade vara en frihamn. Men funktionen hade i princip luckrats upp redan vid tiden för EU-inträdet.

In i magasinen hade istället produktionsbolag, tv-bolag och andra företag börjat flytta in.

– Den utvecklingen började egentligen i Värtahamnen och försköts sedan ner till Frihamnen. Det var ingen medveten strategi från staden utan en spontan utveckling eftersom det fanns hyggligt billiga och stora lokaler i hamnarna, säger Anders Johnson.

SVT: s kostymförråd i Frihamnen är 1.500 kvm och har över 250.000 hängande plagg. Frihamnen fyller 100 år.

SVT: s kostymförråd i Frihamnen är 1 500 kvm och har över 250 000 hängande plagg. Foto: Stefan Källstigen.

Nu återstår bara en kort tid innan container-eran också är över. I maj 2020 invigs Norviks hamn i Nynäshamn och då kommer containerfartygen åka dit istället.

Frihamnen fyller 100 år.

Nästa år kommer inga containerfartyg lägga till i Frihamnen längre. Foto: Stefan Källstigen.

Framtiden: Bostäder och kryssningsfartyg

Men kryssningsfartyg och färjor kommer att fortsätta lägga till i hamnen även när Frihamnen snart byggs om till bostadsområde och blir en del av Norra Djurgårdsstaden. 1 700 bostäder ska till exempel byggas i hamnområdet där de första flyttar in 2029.

– Förutom att några byggnader längre in i hamnen försvinner, kommer man i stort sett bevara alla värdefulla byggnader som de stora magasinen, säger Anders Johnson.

Kommer allmänheten bättre kunna ta del av de här historiska miljöerna?

– Så blir det. Man kommer kunna röra sig där och det lär växa fram fler restauranger till exempel. Så vi kommer få en mer levande miljö i hamnen, säger Anders Johnson.

Får sortering av farligt avfall som granne i 20 år