Bandidos kan få slippa böter

Mc-gänget Bandidos kan slippa böter på nästan 700 000 kronor efter att Huddinge kommun köpt deras klubblokal på Häradsvägen.

Förra torsdagen skulle samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge besluta om Bandidos skulle få betala en så kallad byggsanktionsavgift på 312 000 kronor för att de använt villan på Häradsvägen till annat ändamål än avsett, det vill säga bostad. Avgiften är av samma typ som krävs in vid till exempel ett svartbygge.

Om huset inte återställs hotade också ett vite på 300 000 kronor. Dessutom fanns ett hot om vite på 75 000 kronor för en container som ställts upp på tomten utan lov.

Några timmar före sammanträdet var kommunens jurist på plats i sällskap av polisen för att kolla om huset var återställt eller inte.

Men Bandidos vägrade att släppa in någon i huset som kommunen köpt två dagar tidigare. En talesperson bekräftade däremot att huset fortfarande användes som klubblokal.

Eftersom så mycket är oklart kring huset och när kommunen kan ta över det beslutade samhällsbyggnadsnämnden att återremittera hela frågan.

– Vi har en hel del som vi måste gå igenom, konstaterar Tomas Hansson (KD), ordförande i nämnden.

Kommunen funderar på att behålla huset och använda det som något annat än bostad. I så fall måste detaljplanen ändras, samma detaljplan som kommunen lutat sig mot för att kräva ut byggsanktionsavgift.

Skulle det kännas konstigt att i det läget kräva böter från Bandidos?

– Det är också en sak som vi måste fundera på, säger Tomas Hansson men betonar att detta inte var anledningen till att ärendet återremitterades.

Vid besöket konstaterades att containern var borttagen, så viteskravet för den har fallit.

Huddinge kommun köpte huset för 4 miljoner kronor vid en exekutiv auktion hos Kronofogden den 24 april. Kommunens bud, som lämnades via en advokat som fungerade som ombud, var det enda som lämnades under auktionen.

Formellt blir kommunen ägare till huset den 25 maj. Först därefter finns möjlighet att säga upp den Bandidosledare som hyrt huset sedan årsskiftet. Hur lång uppsägningstiden blir och när kommunen kan ta över huset är oklart.