”Bandidoshuset blev en väckarklocka”

Huddinges första handlingsplan mot organiserad brottslighet röstades ­igenom i onsdags.

– Affären med Bandidoshuset blev en väckarklocka, ­säger Christian Ottoson (C), ordförande i brotts­förebyggande rådet.

I onsdags röstades handlingsplanen mot organiserad brottslighet igenom i kommunfullmäktige.

Det innebär att kommunen nu tänker ta ett krafttag mot brottsligheten.

Arbetet med handlingsplanen har skett i projektform mellan kommunen och Södertörns polismästardistrikt sedan 2013.

Upprinnelsen var mc- gänget Bandidos hus på­ Häradsvägen, som fungerade som en klubblokal.

I dag samarbetar myndigheter som Skatteverket, Kronofogden, Frivården Södertörn och Försäkringskassan för att försvåra för brottsligheten.

Nämnderna inom skola, äldreomsorg och socialen i Huddinge och Huge finns också med.

Kronofogden ska bidra genom att snabbare och med förtur handlägga skuldsatta personer med koppling till organiserad brottslighet.

Huge ska ställa krav i upphandlingar och samarbeta med Skatteverket som ser till att inga obehöriga finns på byggarbetsplatsen.

– Vi skulle inte kunna göra det på egen hand. Det är en förutsättning att ha flera myndigheter i planen, säger Christian Ottosson.

I handlingsplanen ska kommunen bland annat ge stöd till unga kriminella samt avhoppare och livsstils- kriminella som vill lämna sin kriminella bana.

– Vi har ett visst stöd till avhoppare redan i dag, genom de utbildningar inom socialtjänsten som vi genomförde med de så kallade Bandidospengarna, men det skulle behöva förstärkas. Livsstilskriminella är ingen målgrupp som socialtjänsten har prioriterat, eftersom det inte finns med i lagstiftningen, säger Christian Ottosson.

Administrativa åtgärder som fokuserar på flera olika områden nämns som en viktig del i planen.

Ett område är uthyrning och hantering av kommunens mark och lokaler.

– I den ingår till exempel att inte överlåta mark till kriminell verksamhet eller ha med sådana i kommunala upphandlingar.

I december 2016 ska planen följas upp och vid behov revideras vartannat år.

– Det är en sak att ha det på papperet och en annan sak att praktiskt utföra det, säger Christian Ottosson.