T-banebild väcker frågor om ny exploatering

De röda husen är en vision – de oranga finns idag, men vad som händer med dem är oklart.
De röda husen är en vision – de oranga finns idag, men vad som händer med dem är oklart.
När landstinget strax efter nyår gick ut ut på samråd om planerna på en ny tunnelbanestation vid Hagalunds industriområde satte många Solnabor kaffet i halsen.
På skissen över hur stationsuppgångarna ska ligga hade helt nya hus och kvarter ritats in på kartan.
Några färdiga planer för förtätning längs med Solnavägen finns dock inte, menar stadsarkitekten.

Illustrationen över den eventuella framtida tunnelbanestationen vid Hagalunds industriområde, som Mitt i skrev om för två veckor sedan, väckte frågor.

– Visste inte att vi skulle få nya grannar. Är detta verkligen förankrat? undrar Lena Malm i Rudviken, som blir granne med den ena uppgången, om den byggs.

Andra undrade vad som ska hända med industriområdet i framtiden.

–  Vad ska hända där, ska nuvarande byggnader rivas för att i stället bygga bostäder? Hur ser planen ut? undrade Eva Morsing.

Några reagerade på att grönområdet intill Albydal på västra sidan Solnavägen fått nya kvarter. Tittar man i stadens detaljplaner finns dock ingen information om några kommande byggen att hämta.

Vad är det som gäller egentligen? Ann-Christine Källeskog, stadsarkitekt på Solna stad, reder ut begreppen. Enligt henne är bilden en vision som tagits fram av SL utan förankring i staden.

Var har de fått den visionen ifrån?

– Det finns nån gammal skiss över möjlig förtätning längs Solnavägen från en tidigare utredning, men jag vet inte varför den bilden kommit till.

Staden har dock varit involverad i stationens placering.

– Vi vill ha en stationsuppgång på vardera sida om järnvägen, så i den delen har vi varit engagerade.

De specifika kvartersbyggnader och hus som ritats in på landstingets karta ska man ta med en nypa salt – men området kommer att förändras i framtiden.

– Tanken är att på sikt påbörja planering för Hagalunds arbetsplatsområde. Det finns en vilja från staden och fastighetsägarna att omvandla området och riva en del. Sen finns en del äldre hus som man inte vill riva, och det gäller även på andra sidan Solnavägen. Exakt hur det ska bli vet vi inte och har inte något politiskt beslut kring.

Det finns sedan tidigare planer på att omvandla Solnavägen till en boulevardliknande stadsgata, vilket Mitt i Solna skrivit om tidigare. Sträckan Solna centrum ner till järnvägsbron över Solnavägen är den del som först kommer att planläggas.

– Just nu jobbar vi med centrumdelen, det som ska byggas på parkeringen i Solna centrum, säger Ann-Christine Källeskog.