Bank vägrade ha rånare som kund

När den före detta bankrånaren ville bli kund blev han förd till ett inre rum på Swedbank i Kistagången. Där förklarade chefen att de inte ville ha honom som kund.Foto: Stefan Källstigen
När den före detta bankrånaren ville bli kund blev han förd till ett inre rum på Swedbank i Kistagången. Där förklarade chefen att de inte ville ha honom som kund.Foto: Stefan Källstigen
Den dömde bankrånaren hade avtjänat sitt straff, börjat plugga och ville öppna bankkonto i Swedbank.

Men på kontoret i Kistagången fick han nobben.

Banken hade skrivit in en varning i sitt datasystem.

En morgon i oktober 2007 bröt sig en maskerad man in genom nödutgången på Swedbankskontoret i Sundbyberg. I handen hade han en kofot. Inne på banken tvingade han till sig fem värdekassetter från den skärrade personalen, och flydde sedan på en moped. Den hittades brinnande vid ett hus i Sundbyberg en stund senare.

En man dömdes så småningom mot sitt nekande. Han avtjänade sitt fängelsestraff, kom ut och började studera på Komvux.

Eftersom Swedbank hade ett bra studenterbjudande gick han förra våren in på kontoret i Kista för att få tillgång till det.

Där kom hans förflutna ikapp honom.

När kassörskan knappade in hans personnummer blev hon tyst och bad honom vänta, enligt mannens anmälan.

En stund senare kom hon tillbaka med chefen som förklarade att de inte tänkte bevilja ansökan eftersom han rånat kollegorna i Sundbyberg.

Mannen frågade hur han kunde veta det, men blev hänvisad till bankens jurister. En tid senare spärrades plötsligt mannens bankkort som han haft i banken sedan 2003. När han vände sig till banken för att höra vad som hänt fick han svaret att hans konto hade stängts och att pengarna som fanns på det var på väg till honom med postväxel.

Efter det anmälde mannen Swedbank till Datainspektionen: ”Får verkligen Swedbank ha ett register över alla som är dömda för något brott mot dom?” frågar han i skrivelsen.

Datainspektionens utredning visade att Swedbank hade lagt in en anteckning om rånet i sitt datasystem. När mannens personnummer slogs in dök en ruta upp. I den stod det: ”Kunden dömd för rån mot avdelningskontor Sundbyberg. Även dömd till skadestånd till bankkollegor.”

Men att registerföra uppgifter om brott och domar får bara myndigheter göra. För banker, och alla andra företag, är det ett brott. Banken har heller ingen rätt att neka en person att vara kund hos dem eftersom den har kontraheringsplikt – alla har rätt att ha bankkonto.

Datainspektionen konstaterar i sitt beslut att Swedbank har brutit mot personuppgiftslagen.

Peter Borsos, Swedbanks kommunikationschef, lägger sig platt för kritiken.

– Vi är en bank som är öppen för absolut alla. I det här fallet gjorde vi både fel och följdfel.

Flera av era anställda var inblandade i detta. Först någon som lade in anteckningen, sedan en kassör och en chef.

– Ja tyvärr, men det är ett engångsfall. Vi registrerar inte brott systematiskt.

Efter det spärrades mannens kontokort. Får ni avsluta konton utan kundens medgivande?

– Nej, vi har ingen rätt att välja våra kunder.

Tycker du att ni borde ha det?

– Nej. Swedbank utsätts för 25 rån om året och det är en traumatisk upplevelse för de anställda som drabbas. De ska inte behöva vara rädda att möta rånarna igen. Men det hör inte till vanligheterna att rånarna går tillbaka till det bankkontor de rånat. Så det är inget egentligt problem, säger Peter Borsos.

Banken har efter anmälan ändrat policy och rutiner.

Fakta

Kunden måste lämna samtycke

Endast myndigheter får hålla register över brott, men endast om det är till för att de ska klara sin myndighetsutövning.

Företag får registrera sina kunder enligt personuppgiftslagen. Vill de registrera andra typer av uppgifter om kunden måste kunden ha lämnat sitt samtycke till detta.

Som privatperson får du registerföra vad du vill om du inte gör det tillgängligt för andra.

Källa: Datainspektionen