Bankanställd dömd för lånehärva i Roslagen

Hovrätten
Täbybon ville frias av hovrätten, men så blev det inte.
En bankanställd i Danderyd beviljade miljonlån till arbetslösa för köp av kraftigt övervärderade tomter på Ljusterö i Österåker. Samtidigt var han bekant med säljarna. I veckan kom hovrättens dom mot mannen: Två års fängelse.

Den tidigare bankanställde Täbybon ville bli friad. I stället fastställde Svea hovrätt i måndags (21/11) tingsrättens dom mot honom på två års fängelse för grov trolöshet mot huvudman.

Mannen dömdes för sin inblandning i en härva 2010 då två bolag skaffade sig pengar genom att förmå flera privatpersoner att ta lån och köpa fem kraftigt övervärderade tomter i Österåker och i Vaxholm.

– Hela tillvägagångssättet är speciellt. Det kan man lugnt säga, säger kammaråklagare Christer Hovstadius på ekobrottsmyndigheten.

Totalt betalade bolagen 3,25 miljoner när de köpte fastigheterna på Ljusterö i Österåker och i Vaxholm under våren 2010. Bara dagar senare sålde de vidare tomterna för totalt 10 050 000 kronor, varav 8 850 000 lånats från Täbybons bank i Danderyd.

I tre av fallen saknade personerna som beviljades lån och köpte tomterna tillräcklig inkomst för att få så stora lån och två av dem var arbetslösa. I samtliga fall fick banken i Danderyd, där Täbybon arbetade, tomterna som säkerhet för lånen, men ingen av tomterna var värd så mycket som lånebeloppen.

Av Attunda tingsrätts dom från 2015 framgår dessutom att den bankanställde Täbybon var bekant med personer i bolagen som sålde tomterna.

– Kopplingen vet jag ju inte – men de känner varandra, de har umgåtts privat, varit på båtturer och varit på Mallorca tillsammans, säger Christer Hovstadius.

En av männen i bolagen, en 39-årig man, dömdes av tingsrätten för grov medhjälp till trolöshet mot hudvudman. Enligt domen hade 39-åringen, som stod bakom fyra av de fem försäljningarna, nära mailkontakt med den bankanställde och hade dessutom varit ”drivande vid dennes kreditgivning avseende andra fastigheter”.

Förutom fängelse ska den tidigare bankanställde Täbybon betala 4 289 569 kronor i skadestånd till banken, varav drygt 2,8 miljoner tillsammans med den dömde 39-åringen. Dessutom ska han betala bankens rättegångskostnader på 2 100 000.

Genomgående tycks affärsupplägget ha varit att bolagen köpt billiga tomter som de sedan snabbt sålt vidare till ”målvakter” för ett betydligt högre pris. Pengarna lånade den bankanställde ut till dessa, utan tillräcklig kreditprövning.

För att ytterligare snabba på och underlätta affärerna betalade de två bolagen själva för lagfarter, pantbrev och andra kostnader för köparna.

Åtminstone två av köparna har sedan dess försökt komma undan betalningsansvar för sina lån, men förlorat i domstol. I det ena fallet berättade en kvinna i Täby som lånat 1 650 000 kronor att hon kontaktats av en vän som behövde ”hjälp” då hon var utomlands. När hon kom hem hämtades hon av vännen på Arlanda och redan i bilen, på väg till en restaurang, fick hon skriva på handlingar.

På restaurangen träffade hon den banksanställde Täbybon och undertecknade fler handlingar, som förmodligen var likvidavräkning, skuldebrev, köpebrev, kvittens och uttagsavi. Kvinnan har berättat att vännen, den dömde 39-åringen och hans bolag betalade för lagfart, inteckningskostnader och till och med handpenningen för köp av tomten från bolaget. Av domen framgår att kvinnan saknade inkomster då hon beviljades lånet av den bankanställde Täbybon.

I det andra fallet beviljades en då arbetslös 27-årig man ett lån på 1 650 000 för köp av en tomt av 39-åringens bolag. Tomten hade bolaget köpt bara tre dagar innan för cirka en halv miljon. Enligt honom träffade han bara den bankanställde Täbybon vid ett tillfälle, också då på en restaurang, och fick då skriva under lånehandlingar.

Täbybon hävdar att han följt de regler som gällt och gjort som han blivit upplärd av banken. Dessutom menar han att han värderat de obebyggda tomterna högre, som om de varit bebyggda, men att det förekom på banken där han jobbade.

Enligt domstolen har Täbybons brottslighet varit systematisk och inneburit att banken riskerat en förlust på över åtta miljoner. Däremot har det inte gått att se att vad han själv tjänat på uppläggen.

–  Jag har inga belägg, men det finns indicier. I mail talas det om något som kan tolkas som ersättningar, säger Christer Hovstadius.