Bänkar står för nära cykelbanan

Kungsholms strand Flera parkbänkar längs Kungsholms strand har placerats så nära cykelbanan att ben och väskor på vilande människor sticker ut och blir ett hinder för cyklisterna.

På flera ställen sitter man i princip med fötterna mitt i cykelbanan. Folk korsar även cykelbanan för att komma till bänkarna.

En Kungsholmsbo har nu påpekat problemet till stadsdelsförvaltningen, där man redan är medveten om problemet.

Stadsdelen lovar också att göra ­något åt bänkarna. Att inget ännu hänt beror på att man ­väntar in trafikkontorets förslag på vad man ska göra åt problemet.