Bar slöja – nekades praktikplats

JÄRFÄLLA Ett företag har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen, DO, efter att en kvinna nekats praktikplats på grund av att hon bär slöja.

Enligt kvinnan hade hon i november fått besked på telefon om att hon fått praktikplatsen. Sedan ändrade sig företaget och sa att hon inte kan få platsen om hon bär slöja på arbetsplatsen. Kvinnan skriver i anmälan att hon känner sig diskriminerad på grund av sin religion.

DO ska nu utreda anmälan.