Bara en av 15 vill att deras bostadshus säljs

”Om man säljer ska man veta att det är emot hyresgästernas vilja”, säger Terje Gunnarsson från Hyresgästföreningen.
”Om man säljer ska man veta att det är emot hyresgästernas vilja”, säger Terje Gunnarsson från Hyresgästföreningen.
Botkyrkabyggens försäljning av 1 000 lägenheter rycker närmare.

Men för kritikerna är kampen inte över.

– Bara 176 av 3 000 skulle vilja byta hyresvärd, säger Terje Gunnarsson hos Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har skickat ut en enkät till Botkyrkabyggens cirka 12 000 hyresgäster. Av knappt 3 000 som har svarat är det bara 176 som varar ja på frågan om de vill sälja ut sin lägenhet.

– Om man säljer ska man veta att det är mot hyresgästernas vilja, säger Terje Gunnarsson, region­ordförande för Hyresgästföreningen.

Siffrorna presenterades samtidigt som kommunstyrelsen beslutade att tillåta att Botkyrkabyggen säljer 1 000 lägenheter i främst Alby. Botkyrkabyggens motiv är att företaget behöver pengar för att rusta upp miljonprogrammet. Kommunen tycker också att det viktigt med en blandning av bostadsrätter och hyresrätter och att flera olika ägare är bra.

Vänsterpartiet röstade som enda parti emot att tillåta en försäljning. Man blir inte av med renoveringsbehovet bara för att man säljer, i stället skjuter man över ansvaret på någon annan, menar partiet.

– Diskussionen är inte över för att beslutet fattats, sa kommunalrådet Mats Einarsson (V) på ett protestmöte som hölls strax före kommunstyrelsens sammanträde och hänvisade till Hyresgästföreningens enkät.

– Man ska lyssna på dem som bor, säger han.

Kommunen tänker också ställa en hel del krav på dem som vill köpa lägenheterna. En köpare ska:

Vara långsiktig (minst 10 år) och aktivt förvaltande.

Ha ett brett och stort bostadsbestånd för att klara av upprustning.

Klara lokal närvaro och ha intresse för att utveckla stadsdelen.

Ha ambition att rusta upp och förnya fastighetsbeståndet.

Vara öppen för viss omvandling till bostadsrätter.

På torsdag, den 14 juni, väntas kommunfullmäktige följa kommunstyrelsens förslag och ge Botkyrkabyggen tillåtelse att sälja. När bostadsbolaget väl har hittat en köpare ska det avtalet godkännas av kommunfullmäktige. Det sker troligtvis under 2013.