Bara en chans att slänga grovsopor i stan i sommar

För ett halvår sedan stängde återvinningsstationen i Vanadisberget. Trafikkontoret hänvisar till de mobila sopstationerna. Men dessa kommer bara en enda gång i sommar.

– Ett fiasko utan like, säger Jan Valeskog (S).

Den 19 december slog grindarna igen för innerstadsbor som vill lämna sina grovsopor i Vanadisberget. Sedan dess befinner sig staden och företaget i juridisk process. Liselotte Lööf AB vägrar lämna Vanadisberget och har överklagat en skattedom till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det är fullständigt orimligt. Tre stora stadsdelar berörs, säger oppositionens Jan Valeskog (S) .

– Människor som till stor del inte har bil och kan köra till Bromma. Fastighetsägarna får problem med mer grovsopor. Och farligt hushållsavfall riskerar att hamna i de vanliga soporna.

Någon lösning är inte i sikte.

– Men vi ska köra mobila sopstationer som ett alternativ och gör en ny upphandling av grovavfallsbilarna. Återvinningsanläggningen kan vi inte handla upp förrän vi har tillgång till Vanadisberget igen, säger Marita Söderqvist, avdelningschef på trafikkontorets avfallsenhet.

Mobila sopstationer kommer enligt stans hemsida först den 1 september. När Lokaltidningen Mitt i påpekar det säger Marita Söderqvist att de ska sättas in en gång per stadsdel under sommaren.

– 180 000 personer är berörda. Det funkar inte att pricka in när de här bilarna kommer. Det är ett fiasko utan like, säger Jan Valeskog.

Han tycker att det ansvariga borgarrådet Ulla Hamilton (M) ska styra upp oenigheterna.

– Jag kan inte ta över domstolen, svarar hon. Enligt hyresavtalet ska entreprenören lämna, men det vill de inte, och de har varit otillgängliga för delgivning.

Stängt. Grindarna har inte öppnats för den som vill lämna grovsopor sedan före jul. Invånarna hänvisas till soprum i bostadshusen.

Fakta

Soptvisten

Sopstationen stängde eftersom staden stoppade Liselotte Lööf AB, som hade kontrakt på att driva sopstationen, sedan en underentreprenör dömts för att ha använt oskattade fakturor.

Staden vill använda en annan del av berget för invånarnas grovsopor. Men ett systerbolag till företaget hyr det och vill inte släppa det till trafikkontoret.