Bara en fältare för 8 000 ungdomar

TÄBY Kommunens socialdemokrater slår ett slag för fler fältassistenter.

I dag finns bara en, och denna person har att jobba med 8 000 unga.

Det ger en fullständigt orimlig arbetssituation, anser Agneta Bjerregaard (S), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Det är anmärkningsvärt att kommunen i praktiken avvecklat denna värdefulla verksamhet de senaste åren. Många unga i Täby faller i dag mellan stolarna och det är just denna grupp som fältassistenterna varit så bra på att fånga upp, säger hon.