Bara en lärare på fyra avdelningar

Förskolan Hageby allé har bara en utbildad förskolelärare på fyra avdelningar.
Förskolan Hageby allé har bara en utbildad förskolelärare på fyra avdelningar.
En enda utbildad förskolelärare och brist på pedagogisk miljö. Det är en del av kritiken som förskolan Hageby allé får av förskolenämnden.

Ett anonymt samtal kom till Huddinge kommun. Personen klagade på Hageby allé. Synpunkterna ledde till att kommunen gjorde en oplanerad tillsyn. Det visade sig att förskolan saknade en pedagogisk miljö och kopplingar till läroplanens mål. Skolan hade också endast en utbildad förskolelärare på fyra avdelningar.

– Bristerna är allvarliga och nu hoppas vi att allt åtgärdas omedelbart, säger Anneli Sjöberg, (S).

Hon är ledamot i förskole­nämnden som nyligen gav en så kallad anmärkning till förskolan.

– Det handlar ju om stora synpunkter som framkom på förskolan. Nu måste skolan förbättra kvaliteten.

Lokaltidningen Mitt i uppmärksammade förskolan för två år sedan. Då annonserade kommunen efter någon som ville driva den – trots att det inte fanns något politiskt beslut. Ulna AB fick uppgiften att driva förskolan i enskild regi.

Enligt förskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) har kommunen haft tillräcklig insyn.

– Vi har ju hela tiden tillsyner och vi följer upp så fort vi ser avvikelser.

På frågan om klagomålen på Hageby allés är vanliga menar Jelena Drenjanin att förskolan sticker ut.

– Hageby ska inkomma med ett svar, sedan ser vi om de uppfyllt kraven som vi har på verksamheten.

Om de inte har det?

– Då får vi titta på deras tillstånd att bedriva verksamheten.

Elin Ekensskär, vd på Ulna AB, förklarar bristen på förskolelärare med att två är mammalediga.

– Generellt är det svårt att få tag i utbildad personal. Vi hoppas snart tillsätta en pedagogisk ledare.

Elin Ekensskär menar att förskolan nu jobbar hårt för att höja kvaliteten.

– Ibland behövs en spark i baken för att gå vidare.