Bara grillar är tillåtna

TÄBY På grund av den extrema torkan har Täby på inrådan av Storstockholms brandförsvar utfärdat tills vidare eldningsförbud i hela kommunen. Fortfarande är det tillåtet att grilla på den egna tomten eller med kol eller briketter på en iordningställd grillplats så länge man är försiktig och har tillgång till vatten att släcka med.