Bara gubbar vid rodret i Vallentunas bolag

Männen dominerar bland politikerna i Vallentunas kommunala bolag. Var fjärde bolagspolitiker är kvinna, de flesta ersättare.

– Jag skäms, säger Jaana Tilles (S).

I de kommunala bolagen, där Vallentuna är hel- eller delägare, finns 57 poster där representanter för Vallentunas olika politiska partier sitter. På dessa 57 poster finns 15 kvinnor, varav 11 är invalda som ersättare.

– Det är gubbar som sitter i de här rummen. Det är inget som hindrar att kvinnor väljs in om de har kompetens, säger kommunal­rådet Örjan Lid (M).

Det är respektive parti som väljer representanter till de tolv bolagsstyrelserna i Vallentuna.

Några av dessa är Vallentunas egna bostadsbolag Össebyhus, samt delägda Roslagsvatten och Elverket.

I Össebyhus finns två kvinnliga ersättare, av totalt 14 poster. En av dem är Birgitta Karlsson (KD). Hon tycker generellt att det är viktigt att få in fler kvinnor i styrelserna, men just nu ser hon ingen orsak att förändra könsfördelningen i Össebyhus.

– Nu har vi duktiga människor i styrelsen. Den som gör mest nytta på sin plats bör sitta där, oavsett om det är en man eller kvinna, säger Birgitta Karlsson.

Oppositionsrådet Jaana Tilles (S) är ersättare i ett av bolagen. Hon är även ordinarie ledamot i Vallentuna förvaltnings AB, ett bolag som sticker ut i statistiken med fyra kvinnliga ledamöter, varav en vice ordförande och en ordinarie ledamot.

Bolaget är dock vilande och där pågår ingen verksamhet.

Jaana Tilles tycker att hennes eget parti borde bli bättre på att välja kvinnor till bolagsstyrelserna.

– Här har vi en hemläxa till nästa mandatperiod, ­säger hon.

Hennes förklaring till att Socialdemokraterna exempelvis har en manlig ledamot i Össebyhus är att han även är ledamot i kommunens teknik- och fastighetsutskott, frågor som ligger nära bostadsbolaget.

Men partierna borde kunna få in fler kvinnor i styrelserna. Det säger historieprofessorn Erik Wångmar som studerat frågan i Vallentuna.

– Med lite god vilja kan man få in fler kvinnor, säger han.

Fakta

Få kvinnliga bolagspolitiker

Källa: Vallentuna.se