Bara 20 barn gick upp i heltid i förskolan

Även syskon till nyfödda får nu gå heltid i förskolan.
Även syskon till nyfödda får nu gå heltid i förskolan.
Det blev knappast någon rusning till förskolorna i Skärholmens stadsdel när rätten till heltid infördes för syskon till nyfödda barn. Bara cirka 20 barn har tillkommit, visar en utvärdering.

Behovet av förskolepersonal har inte ökat i Skärholmens stadsdel, sedan rätt till heltid i förskolan infördes för syskon till nyfödda barn

Orsaken är att bara ett 20-tal barn, utspridda på stadsdelens 26 förskolor, har börjat gå heltid som en följd av de nya reglerna i Stockholms stad.

Några signaler om att detta skulle ha ökat belastningen för personalen har inte kommit in, enligt Britt Karlsson, förskolechef i Skärholmens stadsdel.

– Beslutet följs kontinuerligt upp centralt från Stockholms stad. Dessutom följer jag också upp det, med cheferna för förskolorna, säger hon.

De nya reglerna började gälla vid årsskiftet, då den rödgröna majoriteten i stadshuset klubbade dem. De innebär att föräldralediga med nyfött barn har rätt att låta äldre syskon gå heltid i förskolan, i stället för de 30 timmar per vecka som gällde innan.

Skärholmen stadsdelsförvaltning var då positiv till förändringen. Inställningen är att så många barn som möjligt i stadsdelen ska i förskolan, eftersom forskning visar att det gynnar deras utveckling. Men samtidigt flaggade man för risken att personalbehovet skulle öka. Så blev det alltså inte.

– En orsak till att så få valt att låta barnen gå heltid kan vara att det faktiskt kostar mer. Men det är ingenting jag undersökt, säger Britt Karlsson.

Stockholms stad kommer att fortsätta att utvärdera de nya reglerna i höst.