Bara kiss bajs och papper i toaletten

SOLLENTUNA Kiss, bajs och toalettpapper. Det är allt som ska ner i toaletten.

Detta som svar på förfrågningar som kommit in till tidningen efter förra veckans artikel om Sollentunas kloaker.

Bland annat ska tamponger inte slängas i toaletten. Inte heller bomull.