Har bara en med kunskap om spelberoende

Mannen ville genomföra sprängningar på plan 1 och 2 i Haninges kommunhus.
Bara en medarbetare på socialtjänsten i Haninge har fördjupad kunskap om spelmissbruk – nu ska den personen bredda kompetensen på socialtjänsten.

– Vi tror inte att det kommer bli ett stort tryck initialt, men vi ser att det är viktigt att vi inom socialförvaltningen uppmärksammar individens samlade behov, där spel om pengar kan vara en del, säger Maria Andersson, enhetschef på socialtjänstens vuxenenhet i Haninge.

Socialtjänsten har tagit del av Socialstyrelsens kunskapsstöd på området, berättar Maria Andersson.

En medarbetare på utredningsenheten har fördjupad kunskap på området och kommer under januari att jobba med att bredda vår kompetens kring att utreda behov av stöd på grund av spel om pengar, säger Maria Andersson..

Gör ni några utbildningsinsatser med anledning av lagförändringen?

– Vi bedömer att vi är gott rustade från januari. Vi kommer att delta i en nationell utbildning som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten erbjuder. Utifrån denna och de behov som vi ser kommer vi att göra en bedömning om eventuella behov av ytterligare utbildning, säger Maria Andersson.

Skuldrådgivning finns

Behandling finns att tillgå för den i Haninge som behöver, enligt Maria Andersson.

– Inom vår interna öppenvård – Öppenvård, beroende och behandling – finns kompetens att erbjuda behandling för spel om pengar. Vi samarbetar också med Stockholms läns landstings beroendevård i fråga, säger Maria Andersson. 

Haninge kommun erbjuder budget- och skuldrådgivning utifrån skuldsaneringslagarna och Konsumentverkets rekommendationer.

Fakta

Detta kan Haninge socialtjänst hjälpa dig med

  1. Skuldrådgivning? Ja
  2. Terapi? Ja
  3. Utbildad personal? Delvis
  4. Anhörigstöd? Ja