Bara tre körfält öppna över bron

Under reparationen kommer Danviksbron inte kunna öppnas. Det kommer att ställa till det för seglare som måste fara över Södertälje eller fälla masten. ”Men vi har väldigt mycket mer trafik över bron än under den”, säger Andreas Zeijlon.
Under reparationen kommer Danviksbron inte kunna öppnas. Det kommer att ställa till det för seglare som måste fara över Södertälje eller fälla masten. ”Men vi har väldigt mycket mer trafik över bron än under den”, säger Andreas Zeijlon.
Danviksbron ska renoveras för 50 miljoner kronor. Om inte bilpendlare bryter sina rutiner väntar trafikkaos i mars.

– Vi hoppas att man i första hand väljer att ta bussen in till Stockholm, säger Andreas Zeijlon vid Stockholms trafikkontor.

Den 4 mars planerar Stockholm stad att påbörja en omfattande reparation av den södra Danviksbron. Arbetet beräknas pågå till månadsskiftet september–oktober. Under tiden som reparationen pågår halveras kapaciteten för biltrafik över Danviksbron.

– Under rusningstid kommer kapaciteten inte att räcka till för dagens trafik. Så det blir en försämring – med köer som byggs på – det går inte att komma ifrån. Men det kommer att gå att köra över bron under hela tiden och målet är att busstrafiken ska flyta på som vanligt, säger Andreas Zeijlon, strategisk trafikingenjör på Stockholms trafikkontor.

Danviksbron är byggd 1956 och delar av den börjar närma sig slutet på sin tekniska livslängd. Bron har rostskador och utmattningsskador.

– Körbanan är i dåligt skick, vi har utmattningssprickor och fogstål som går sönder för oss. Vi behöver också måla om bron för att undvika rostskador, säger Lars Matz på Stockholms trafikkontor.

Arbetet kommer att delas in i tre etapper. Under de två första etapperna kommer fyra filer att vara öppna, tillsammans med gång- och cykelvägen.

Det är den tredje etappen som befaras orsaka störst trafikproblem, då kommer bara tre filer att vara körbara. Under morgontimmarna och förmiddagen kommer två filer att vara öppna in mot Stockholm. På eftermiddagen kommer det att vara två filer öppna mot Nacka och Värmdö i stället.

– Så etapp tre är den mest inskränkande, det är därför har vi lagt den under semesterperioden. Men tyvärr hinner vi inte med hela etapp tre under semestern, och därför kommer det antagligen vara som jobbigast direkt efter semestern, säger Andreas Zeijlon.

Förhandlingar pågår med SL och Keolis, som kör bussarna i Nacka och Värmdö, om att öka antalet bussturer under den aktuella perioden.

– Det är viktigt att man ska kunna välja buss. Under rusningstid kommer bron inte att räcka till med den biltrafik som är i dag. Lyckas vi få över ett antal procent av pendlarna till bussar så har vi nästan löst problemet med köer, men så enkelt är det inte. Alla kan inte ta bussen, utan behöver bilen, säger Andreas Zeijlon.

Ett ökat bussresande kan i sin tur också sätta hårdare press på Nacka kommuns pendlarparkeringar, något som bland andra Emil Hagman, trafikplanerare på Nacka kommun, kommer att ha ett öga på under våren.

– Visst går det ana att fler kommer vilja infartsparkera. Där jobbar vi hela tiden med att hitta och förbättra våra parkeringsytor, och inför nattparkeringsförbud så att de inte blir boendeparkering i stället för infartsparkering, säger Emil Hagman.

För båttrafiken är renoveringen av Danviksbron inte direkt ett glädjebesked. Under hela reparationstiden kommer bron inte att gå att öppna för passerande båtar.

– Det blir krångligt för båtfolket. Segelbåtar i Mälaren som vill ut måste antingen fälla masten eller gå över Södertälje. De vill så klart att vi reparerar bron under vintertid. Men en reparation under vintern tar längre tid, inskränker mer på biltrafiken och är dyrare, säger Andreas Zeijlon.

Fakta

Start i mars

Arbetet startar den 4 mars och beräknas pågå till månadsskiftet september-oktober 2013.

Förutom broreparationer påverkar vägarbete på Folkunga­gatan och arbete med Citybanan trafiken på Södermalm, och indirekt trafik från Nacka.

Källa: Stockholms

stads trafikkontor