Bara två skolor har sommarskola

Bara två av Han­inges tio högstadie­skolor erbjuder sommarskola. Detta trots att Haninges elever har bland de lägsta betygen i länet.

– Vi har valt att prioritera annat, säger Johannes Pålsson, grundskolechef.

Sommarlovet är här och i många kommuner erbjuds sommarskola. Men i Haninge är det bara Vendelsömalmsskolan och Åbyskolan som planerar sommarskola.

– I en del kommuner har nämnden beslutat om sommarskola. Jag är i grunden positiv till lovskola, men här får varje skola göra som de vill, säger Alexandra Anstrell (M), ordförande i grundskolenämnden.

Fram till 2011 anordnades gemensam sommarskola.

– Men vi såg inte tydliga effekter av sommarskolan, säger Johannes Pålsson, grundskolechef i Haninge.

Nu är det upp till varje skola att bestämma. Någon skola anordnar undervisning på sportlovet i stället. Huvudmannen – kommunen – ansöker sedan om bidrag hos Skolverket.

– Men det är bara ett bidrag, det finansierar inte sommarskolan. Vi har inte valt att driva det här som gemensam strategi, vi har valt att prioritera andra insatser, säger Johannes Pålsson.

Haninges elever har bland de lägsta betygen i länet. För många av dem kan sommarskolan vara en chans att läsa upp betygen.

– Vi har många elever som inte får godkänt, tyvärr. Men om det räcker med två veckors insats borde vi ställa oss frågan vad vi gör resten av året. Jag är skeptisk om det ses som en quick fix och tror mer på att jobba löpande under året. Det ska ju kunna lösas på skoltid, säger Johannes Pålsson.

Han medger dock att sommarskola kan vara bra för exempelvis nyanlända och utesluter inte att kommunen kommer att satsa på det i framtiden.

Fakta

Frivilligt för skolorna

Elever som har svårt att få godkänt kan på vissa grund- eller gymnasieskolor gå i lovskola på sommaren eller under andra lov. Att erbjuda undervisning är frivilligt för skolan.

Syftet är att elever som inte uppnått kunskapskraven ska få ökad möjlighet att nå dem.

Skolorna kan få statsbidrag för att bedriva sommarskola.

Källa: Skolverket